Kontrollmätning

För att kunna säkerställa kvaliteten under vår produktionsprocess, har vi ett välutrustat mätrum med både koordinatmätmaskiner och en kombinerad mätarm/3D-scanner.

I vårt tempererade mätrum kan vi verifiera mycket små toleranser med en noggrannhet på 2-3µm

Vi kan mäta och verifiera de flesta typer av produkter och erbjuder såväl manuell mätning som mätning i CMM, hårdhetsprovning och ytjämnhetsmätning.

Vi mäter och utvärderar resultatet direkt mot 3D-filer, punkt för punkt eller genom laserscanning. Våra mätdon för verifierande mätning kalibreras regelbundet enligt våra ISO-krav.

Mätrapporterna innehåller data med både grafik och text, som överskådligt visar eventuella avvikelser från nominella värden och toleranser.

Vi utför och åtar oss frekvent externa mätuppdrag på lego och har även möjlighet att utföra externa mätuppdrag ute hos kund med vår portabla mätarm.

 

För att se detta innehåll måste du acceptera cookies.

Ändra dina inställningar här »