Modelltillverkning & designfräsning

Modellteknik har tillverkat modellutrustningar och formande verktyg sedan början på 1960-talet. Från att ha varit ett genuint hantverk sker modelltillverkning och designfräsning nu i moderna CNC-maskiner med hjälp av avancerade CAM-system.

För att kunna leverera högklassigt gjutgods krävs en produktionsutrustning som uppfyller gjuteriets krav på kvalitet, produktivitet och livslängd.

När våra kunder under sitt utvecklingsarbete behöver verifiera sin konstruktion kan vi, genom ett nära samarbete med våra gjutgodsleverantörer, med korta ledtider ta fram modeller, gjutna färdigbearbetade prototyper och förserier i en mängd olika legeringar.

Ureol, som är det vanligaste materialet vid modell och designfräsning, har egenskaper som sträcker sig från lätta designblock, enkelt bearbetade, till solida verktygsblock avsedda för plåtpressningsverktyg.

Designfräsningen kan exempelvis vara en mockup eller verifieringsmodeller för kolfiberlaminering till bilindustrin.

Vi använder oss av metoder som är anpassade efter kundens behov med en kombination av avancerad CAD/CAM-teknologi och traditionell modelltillverkning.