Fixturtillverkning

Vi har lång erfarenhet av konstruktion och tillverkning av fixturer och jiggar. Det kan vara fixturer för mätning, skärande bearbetning eller andra fixturer för positionering av detaljer i olika produktionsmiljöer och för olika ändamål.

Varje fixtur har sin speciella egenskap. Skall den vara manuell eller automatisk, integrerad i något kontrollsystem, styrsystem eller robotsystem?

Våra fixturer kan vara utrustade med olika givare, tolkar och mätklockor som kan anslutas till en PC för vidarebearbetning av data.

Våra konstruktörer är vana att hitta innovativa fastspänningslösningar för de flesta typer av fixturer.

Är du i behov av en fixturlösning, så har vi maskinparken och kompetensen som behövs för att tillverka den på bästa möjliga sätt.

 

För att se detta innehåll måste du acceptera cookies.

Ändra dina inställningar här »