Vision & affärsidé

På Modellteknik är vi vana vid att arbeta i hård konkurrens, vilket ställer stora krav på oss att ligga i framkant när det gäller att finna nya och effektiva produktionsmetoder utan att tumma på kostnadseffektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet. Det är möjligt tack vare våra engagerande och kompetenta medarbetare. Vi jobbar alltid för kortast möjliga ledtid, med hög flexibilitet och bästa service.

Vår målsättning är att fortsätta vara en av Sveriges ledande tillverkare av bearbetade prototyper, kortserier, funktionsmodeller, designmodeller och formar. Våra kunder finns i huvudsak inom automotive, medicin, försvar och verkstadsindustri.