Kvalitet & Miljö

Modellteknik levererar produkter och tjänster där pris, miljöhänsyn, kvalitet och leveranssäkerhet utgör en väsentlig del i upphandlingen. För dig som kund innebär vår kvalitets- och miljöcertifiering att du kan förvänta dig att vi håller vad vi lovar och att vi har rutiner som säkerställer att eventuella avvikelser får en snabb och korrekt behandling. Modelltekniks ambition är att fortsätta att utveckla, använda och tillhandahålla processer, produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan som är riskfria vid användning och kan återvinnas eller skrotas på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Vi arbetar kontinuerligt med att motivera medarbetare till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och låter miljöarbetet ha en hög prioritet för att uppnå minsta möjliga påverkan på miljön. Vi har också en samverkan med våra leverantörer för att tillsammans uppfylla vår miljöpolicy.