Hälsa, miljö & säkerhet

Modellteknik arbetar i enlighet med de gällande krav som finns i de standarder och i den lagstiftning vi berörs av, såväl regionalt och nationellt som internationellt.

Vi strävar ständigt mot att säkerhetsnivån inom företaget ska vara så hög som möjligt och sätter alltid säkerheten först för våra medarbetare och inhyrda entreprenörer.

Vi prövar ständigt vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vårt arbete med ständiga förbättringar omfattar även vår utrustning och maskinpark med hänsyn till hälsa, säkerhet och miljö.

Genom att aktivt kartlägga och åtgärda risker samt arbeta med förebyggande arbetsmiljöverksamhet minimerar vi riskerna för olyckor och ohälsa i arbetet.

Kontinuerlig vidareutbildning av alla medarbetare är en självklarhet – vi arbetar för en långsiktig personalutveckling som stimulerar till ansvarstagande och initiativtagande förmåga i vårt fortlöpande arbete.

Vi strävar alltid efter att välja underleverantörer som vi vet uppfyller våra och våra kunders krav på hälsa, miljö och säkerhet.