Historik

Företaget Eskilstuna Modellsnickeri grundades år 1961 av Åke Andersson tillsammans med kompanjonen Ingvar Karlsson. Arbetet som då utfördes var helt baserat på ett hantverk där snickaren utgick från ritning, prov eller handformningsmodell och därefter tillverkade modellen från grunden.

Redan på 60-talet var modelltillverkning ett precisionsarbete som krävde noggrannhet och formkänsla, men också kunskap om de olika gjuteriprocesserna samt förmåga att tänka och se tredimensionellt.

Modellsnickaren tillverkade modellen och det mesta arbetet utfördes för hand med hjälp av maskiner som såg, hyvel, fräs och slipmaskin. Materialet som användes var oftast av trä.

Arbetet bestod huvudsakligen av att leverera modeller till gjuteriindustrin, men företaget tillverkade även tidigt visningsmodeller och enkla prototyper direkt till kunder.

Till följd av ett generationsskifte delades företaget upp år 1995 och Modellteknik AB bildades.

Modellteknik har genom åren utvecklats till ett toppmodernt tillverkningsföretag och drivs idag i andra generationen av Roger Andersson.

Sedan november 2020 är Modellteknik en del av den börsnoterade industrikoncernen XANO.