En del av XANO-koncernen

XANO förvärvade den 2 november 2020 samtliga aktier i Modellteknik, som nu ingår i affärsenheten Precision Technology. Genom förvärvet tillförs ytterligare teknikkompetens och kapacitet, som ger affärsenheten möjlighet att möta kunders önskemål om att ta ansvar för hela värdekedjan, från prototyp till serieproduktion, vilket stärker det gemensamma erbjudandet. Modellteknik samarbetar idag med ett antal kunder som redan är etablerade inom affärsenheten men förvärvet ger också tillgång till nya marknadssegment.

Med en stark och långsiktig ägare som XANO kommer Modellteknik att ges möjligheter att utvecklas och växa ytterligare. Tidigare ägare Roger Andersson, som har drivit företaget i 25 år, kommer att finnas kvar som VD i Modellteknik fram till sommaren 2021.

Om XANO-koncernen

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Verksamheten är uppdelad i affärsenheterna Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology.

Verksamheten inom Industrial Products omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter och system i plast framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning. Företagen levererar såväl kundspecifika som egenutvecklade produkter.

Företagen inom Industrial Solutions tillhandahåller egenutvecklade automationslösningar såsom förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Dessutom genomförs kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter i små och medelstora serier.

Precision Technology omfattar företag med komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.

Läs mer på www.xano.se.