VD-skifte på Modellteknik

Efter 25 år som VD för Modellteknik har jag nu valt att lämna över uppdraget till Johan Holmberg.  Johan tillträdde tjänsten den 17 maj 2021. Jag finns kvar på plats i företaget till sommaren och kommer även därefter att vara tillgänglig, vilket skapar bästa möjliga förutsättningar för en bra övergång.

Johan är 55 år och har i grunden en maskinteknisk utbildning följt av lång erfarenhet från tillverkande industri, främst inom transmissioner till tunga fordon. Under senare år har försäljning, kundansvar och kommersiella frågor utgjort tyngdpunkten i Johans roller. Senast kommer Johan från Meritor där han verkade som Account Manager och innan dess på LEAX i en liknande roll med kunder inom främst kommersiella fordon. Under 25 år dessförinnan innehade Johan olika tjänster inom produktion, från bearbetning till ledande funktioner som produktionschef, samt inom underhåll och HR.

Vi hälsar Johan varmt välkommen till Modellteknik och XANO-familjen.

Eskilstuna den 20 maj 2021

Roger Andersson

Modellteknik AB